PR-Media

Public relations (PR)

PR wordt door ERMC primair ingezet voor het realiseren van naamsbekendheid gekoppeld aan het bouwen en versterken van de juiste beleving bij een bedrijf, product, merk of dienst en dat dan bij de gewenste doelgroepen. Dit betekent dat PR wordt gebruikt om vanuit het imageplatform, zowel in- als extern, informatie over te dragen. PR begint altijd bij de eigen medewerkers van een bedrijf. Zij zijn immers de spreekbuis van de organisatie. Niet alleen wat ze zeggen is essentieel maar ook de uitstraling en het enthousiasme. Het gaat om de juiste en breed gedragen mentaliteitsbeleving en de bereidheid tot het verstrekken van de passende en juiste informatie. Externe communicatie is bij PR vooral te realiseren door berichtgeving te koppelen aan nieuwswaarde, gebaseerd op de kernaspecten interesse en actualiteit. ERMC is voor u actief online (denk vooral aan social media) maar vergeten worden niet de traditionele media (tv, radio, kranten, magazines en vakbladen) of eigen uitgaves zoals nieuwsbrieven of bulletins.

ERMC geeft vanuit kennis en ervaring heel pragmatisch invulling aan het PR beleid van haar opdrachtgevers door vanuit inventarisatie en organisatie, enerzijds een aantal taken direct op te starten evenals uit te voeren en anderzijds een PR-handboek samen te stellen waardoor voor de toekomst een praktische PR benedering en uitvoering mogelijk wordt gemaakt;

- planmatig opzetten van specifiek PR-handboek          - opzetten/uitvoeren persberichten en teksten
- invulling geven aan imago en reputatiebeleid              - organiseren en geven van persconferenties
- opstellen van huisstijl- en merkmanual                        - opstellen en initiëren rollenspel op FAQ
- opzetten en uitvoeren van het PR-beleid                     - verzamelen van leads voor creëren van PR
- pragmatisch hulp bieden bij uitvoering van PR            - opstellen en verzamelen van content
- centrale organisatie aanspreekpunt intern bij PR        - opstellen van communicatie calamiteitenplan
- indien gewenst, installeren en trainen personeelslid   - beheer van blog en/of nieuwsrubriek online
- pers- en media-informatie en benadering                    - ontwikkelen van magazine en nieuwsbulletins

Voor meer informatie kijk op WWW.BELEVINGSMARKETING.COM of neem contact op via: INFO@PR-MEDIA.NL